Політика конфіденційності

1. Ця Угода є договором приєднання, використання Користувачем сервісів свідчить про приєднання Користувача до цієї Угоди повністю і підтверджує його згоду з наведеними нижче умовами.
2. При використанні Користувачем сервісами Власник здійснює збір і обробку даних користувача, а саме:
2.1. даних, що надаються Користувачем при заповненні реєстраційних форм сервісів, так і в процесі користування сервісами;
2.2. файли cookie;
2.3. IP-адреси;
2.4. параметри і налаштування інтернет-браузерів.
Власник включає дані користувача до бази персональних даних інтернет-користувачів з моменту, коли Користувач вперше починає користуватися Сервісом, а також постійно в період, протягом якого Користувач користується послугами сервісів. Термін зберігання даних становить період, протягом якого Користувач користується послугами сервісів, а також три наступних роки після закриття аккаунта на відповідному Сервісі і закінчення користування Користувачем послугами сервісів.
Власник здійснює обробку персональних даних користувача будь-якими способами з метою належного надання Користувачу послуг (ідентифікація, аутентифікація, авторизація, відновлення паролю, передача інформаційних матеріалів по підписці користувача, відповідей на запити та листи користувача, а також для інших дій, що час від часу необхідні для належного надання послуг сервісів).
Власник використовує дані для таргетингу рекламних та / або інформаційних матеріалів за віком, статтю, іншими даними; для проведення статистичних досліджень; будь-якими іншими способами.
Власник має право передати персональні дані, базу персональних даних, до якої включені персональні дані користувача, повністю або частково третім особам без повідомлення про це користувача в наступних випадках: особам, у ведення, володіння або власність яких передано Сервіс; особам, що є пов’язаними / афілійованими з Власником; новому власнику та / або власники Сервісу для обробки в цілях, передбачених цією Угодою; іншим користувачам сервісів (як фізичним, так і юридичним особам), якщо на Сервісі передбачений відповідний функціонал.
При використанні Користувачем сервісами, на інтернет-сторінках сервісів можуть бути присутні коди інтернет-ресурсів третіх осіб, у результаті чого такі треті особи отримують дані, зазначені в пунктах 2.2, 2.3 та 2.4 цієї Угоди. Такими інтернет-ресурсами третіх осіб є:
7.1. системи зі збору статистики відвідувань сервісів (наприклад, лічильники Google Analytics і т. д.);
7.2. соціальні-плагіни (блоки) соціальних мереж (наприклад, Facebook і т. д.);
7.3. інші ресурси.
Користувач має усі права щодо захисту його персональних даних, передбачених чинним законодавством України, зокрема, Законом України «Про захист персональних даних».
Обробка персональних даних здійснюється в дата-центрах, де розміщується обладнання, що забезпечує функціонування сервісів. Власник вживає всіх передбачених законодавством заходів для захисту персональних даних користувача, зокрема, обробки даних здійснюється на обладнанні, яке міститься в охоронюваних приміщеннях з обмеженим доступом.
Власник має право змінювати умови цієї Угоди в односторонньому порядку.
Персональні дані будуть оброблятися тільки на час їх використання для виконання мети інтернет-сайту відповідно до законодавства України.

Зміст моїх прав як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» мені відомо і зрозуміло.